Mountain glacier
Avatar

Mountain glacier

by Zervas Efthimios, Democritus University of Thrace, Xanthi, Greece