Polygonal Tundra
Avatar

Polygonal Tundra

by Sebastian Zubrzycki, Institute of Soil Science, University of Hamburg, Hamburg, Germany

Wet-Sedge-Polygons on Samoylov Island with Stolb Island in the background - Samoylov Island - Lena River Delta - 20.08.2010 - Sebastian Zubrzycki